alt text

Uw gids

Mijn naam is Nele. Geboeid door het rijke verleden van onze contreien schreef ik me in 2010 bij Perspectief (HOGent) in voor de opleiding stadsgids Gent. Een intensieve cursus met vele interessante theoretische en praktische modules die na het succesvol doorlopen ervan, een erkenning als gids door Toerisme Vlaanderen opleverde. In 2012 zette ik bij SMAK Gent mijn eerste stappen als gids bij de stadstentoonstelling Track.

Als het even kan, maak ik graag tijd voor een lezing of bijscholing. Zo volgde ik o.m. een opleiding ‘stadsgids Aalst’ bij Syntra Aalst en een opleiding ‘Engels voor gidsen’ bij Perspectief Gent.

Zelf gids ik in het Nederlands en het Engels. Voor andere talen doe ik beroep op concullega’s.

Meerdere gidsen nodig?

Geen probleem, indien nodig doe ik een beroep op bevriende, ervaren en erkende gidsen, die met net zoveel enthousiasme als ikzelf een deel van uw groep onder zijn / haar vleugels nemen.